Kiinteistönvälitys välityspalkkio

Välityspalkkion määräytyminen

Kiitos kun jaat tämänkin sivun!

Välityspalkkiosta pitää sopia selkeästi toimeksiantosopimuksella. Tyypillisimmät välityspalkkiot ovat prosenttiosuus myyntihinnasta, ja/tai kiinteä palkkio. Lisäksi välityspalkkio voi sisältää kiinteitä kuluja, kuten kulut isännöitsijäntodistusten hankkimisesta, ja valokuvaus, mitkä veloitetaan myös vaikka välityspalkkio oikeus ei toteutuisi. Lisäksi välityspalkkio voi pitää sisällään ehdon minimi välityspalkkiosta. Välityspalkkioiden määräytymistä sääntelee Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä.

Viime aikoina minulta on kysytty paljon voiko tehdä toimeksiantosopimuksen, missä tietyn myyntihinnan ylittävä osa, tai osuus jaettaisiin. Tämä on yksiselitteisesti kielletty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä.

“Toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä.” (Finlex,15.12.2000/1074)

Kuten kaikkia sopimuksia tehdessä myös toimeksiantosopimusta laadittaessa on tärkeää noudattaa lakia ja tehdä kirjaukset selkeästi siten, että molemmat osapuolet ymmärtävät sovitut asiat.