Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kiitos kun jaat tämänkin sivun!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Business Angels Finland Oy/MARKKU MUTANEN.com (BAF) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Business Angels Finland Oy/markkumutanen.com (BAF)
MARKKU@MARKKUMUTANEN.COM

2. Rekisterin nimi

Business Angels Finland Oy/markkumutanen.com markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai julkisen tehtävän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä BAF asiakkaista ja yhteistyökumppaneista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) asiakassuhteiden ja/tai yhteistyösuhteiden hoitamiseksi.

Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille. Tietoja käytetään BAF ja/tai yhteistyökumppaneiden markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Rekisterin tietosisältö

Tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista:

– Etu- ja sukunimet / yrityksen nimi / yhteisön nimi
– Y-tunnus
– Osoitetiedot
– Demografiatiedot (Sijoittaja/yritys/yhteistyökumppani.)
– Yhteyspuhelinnumero
– Yhteyssähköposti
– Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (esimerkiksi kieli)
– Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, ostetut palvelut)
– Yritys- ja yhteisöasiakkailta on tiedot yritysten yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävästään yrityksessä ja käyttäjätiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi ostamme kolmansilta osapuolilta tietokantoja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

10. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. BAF käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

BAF saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä, esimerkiksi www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa BAF:n ja sen käyttämien kolmansien osapuolien palvelut lakata toimimasta kokonaan tai osittain.

11. Muutokset

BAF voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Ajantasainen rekisteriseloste on saatavilla BAF:n hallinnoimilla internet-sivuilla (www.markkumutanen.com ).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet  kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).